messager
 
เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
group กองช่าง
นายสง่า สิงห์มะหม้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายจักรกฤษณ์ มีตน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายเทพนรินทร์ ศรีเวียง)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า