เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
group กองช่าง
นายปรีชา วรรณพงศ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(-ว่าง-)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายจักรกฤษณ์ มีตน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายเทพนรินทร์ ศรีเวียง)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า