เทศบาลตำบลหนองหิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน หมู่ 5 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 82
เดือนนี้ 4,817
เดือนที่แล้ว 9,935
ทั้งหมด 48,213

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายทางเข้าบ้านนายบุญเลิศ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางเข้าบ้านนายบุญเลิศ ไช poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากประปา ถึง สะพานวังอีผุย หมู่ที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต ต่อจาก ถนนลาดยางเดิม ถึงบ้านหนองพุก หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยบ้านนายกิตติพงษ์ หมู่ที่๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต จากสี่แยกนายคำวัง ผลาผล ถึงถนนเดิม หมู่ที่๓ กว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยบ้านนายกิตติ พงษ์ หมู่ที่๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต จากสี่แยกนายคำวัง ผลาผล ถึงถนนเดิม หมู่ที่๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายจากถนนคอนกรีตหนองเมือง-สะพานวังอีผุยระยะทางยาว 1,774 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 76 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และเทไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และเทไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านหนองหินน้อย ไปบ้านสวนมอญ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านดอนงิ้ว ไปวังอีผุย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนคันคู วังอีผุย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากที่นานายทองใส วงศ์จำปา ไปวังอีผุย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากวัดป่าโนนเมือง ไปบ้านข่อย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนางเพชร สนิทพจน์ ไปถึงที่นานายทองใส วงศ์จำปา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านหนองพุก ไปบ้านหนองหินน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านหนองหินน้อย ไปบ้านหนองยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
นางดวงตา แก่นสา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน
นางดวงตา แก่นสา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน