เทศบาลตำบลหนองหิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน หมู่ 5 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตจากบ้านนายคำตา ภูศรี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติคอนกรีต จากสี่แยกโรงพยาบาลส poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายทางเข้าบ้านนายบุญเลิศ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางเข้าบ้านนายบุญเลิศ ไช poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากประปา ถึง สะพานวังอีผุย หมู่ที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต ต่อจาก ถนนลาดยางเดิม ถึงบ้านหนองพุก หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยบ้านนายกิตติพงษ์ หมู่ที่๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต จากสี่แยกนายคำวัง ผลาผล ถึงถนนเดิม หมู่ที่๓ กว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยบ้านนายกิตติ พงษ์ หมู่ที่๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต จากสี่แยกนายคำวัง ผลาผล ถึงถนนเดิม หมู่ที่๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายจากถนนคอนกรีตหนองเมือง-สะพานวังอีผุยระยะทางยาว 1,774 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 120 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และเทไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และเทไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านหนองหินน้อย ไปบ้านสวนมอญ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านดอนงิ้ว ไปวังอีผุย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนคันคู วังอีผุย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากที่นานายทองใส วงศ์จำปา ไปวังอีผุย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากวัดป่าโนนเมือง ไปบ้านข่อย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนางเพชร สนิทพจน์ ไปถึงที่นานายทองใส วงศ์จำปา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
นางดวงตา แก่นสา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน
นางดวงตา แก่นสา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน