messager
 
เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านข่อย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านข่อย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านข่อย หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีป poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALTIC OONCRETE จากโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองพุก หมู่ที่ ถึง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข่อย-เมืองแก้ว เทศบาลตำบลหนองห poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALTIC CONCRETE จากโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองพุก หมู่ที่ 3 ถึง ถนนลาดยางบ้านหนองหินน้ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ร่างประกาศงานก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALTIC CONCRETE จากโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองพุก หมู่ที่ 3 ถึงถนนลาดยางบ้านหนองหินน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน ขนาดกว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอบเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข่อย - เมืองแก้ว เทศบา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่ 4 บ้านเมืองแก้ว จำนวน 4 ช่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่ที่ 4 บ้านเมืองแก้ว จำนวน 4 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง ณ หมู่ที่ 4 บ้านเมืองแก้ว ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติคอนกรีต จากสี่แยกโรงพยาบาลส poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตจากบ้านนายคำตา ภูศรี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายทางเข้าบ้านนายบุญเลิศ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 431
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากประปา ถึง สะพานวังอีผุย หมู่ที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 444
เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางเข้าบ้านนายบุญเลิศ ไช poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 415
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2