เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่ 4 บ้านเมืองแก้ว จำนวน 4 ช่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่ที่ 4 บ้านเมืองแก้ว จำนวน 4 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง ณ หมู่ที่ 4 บ้านเมืองแก้ว ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติคอนกรีต จากสี่แยกโรงพยาบาลส poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตจากบ้านนายคำตา ภูศรี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายทางเข้าบ้านนายบุญเลิศ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 389
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากประปา ถึง สะพานวังอีผุย หมู่ที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 389
insert_drive_file เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางเข้าบ้านนายบุญเลิศ ไช poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต ต่อจาก ถนนลาดยางเดิม ถึงบ้านหนองพุก หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต จากสี่แยกนายคำวัง ผลาผล ถึงถนนเดิม หมู่ที่๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยบ้านนายกิตติ พงษ์ หมู่ที่๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต จากสี่แยกนายคำวัง ผลาผล ถึงถนนเดิม หมู่ที่๓ กว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยบ้านนายกิตติพงษ์ หมู่ที่๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายจากถนนคอนกรีตหนองเมือง-สะพานวังอีผุยระยะทางยาว 1,774 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และเทไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และเทไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 405
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 412
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านหนองหินน้อย ไปบ้านสวนมอญ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 401
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านหนองหิน ไปนานายหนู อนาบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2