เทศบาลตำบลหนองหิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน หมู่ 5 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 57
เมื่อวาน 280
เดือนนี้ 2,118
เดือนที่แล้ว 4,988
ทั้งหมด 27,911

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่องรายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
find_in_page ประชาสัมพันธ์สารและคำประกาศเจตนารมณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางดวงตา แก่นสา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
(นางดวงตา แก่นสา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน