เทศบาลตำบลหนองหิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน หมู่ 5 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลหนองหิน
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกาสใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file คำสั่งอำเภอเมืองสรวง ที่ ๒๙๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
1 - 20 (ทั้งหมด 73 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
นางดวงตา แก่นสา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน
นางดวงตา แก่นสา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน