เทศบาลตำบลหนองหิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน หมู่ 5 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94
เดือนนี้ 4,829
เดือนที่แล้ว 9,947
ทั้งหมด 48,225

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file คำสั่งอำเภอเมืองสรวง ที่ ๒๙๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกาศอำเภอเมืองสรวง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่องรายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
1 - 20 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
นางดวงตา แก่นสา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน
นางดวงตา แก่นสา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน