เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
play_arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง ณ หมู่ที่ 4 บ้านเมืองแก้ว ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศสำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกาศสำเนารายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง ณ หมู่ที่ 4 บ้านเมืองแก้ว ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ขอขายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง ณ หมู่ที่ 4 บ้านเมืองแก้ว ต.หนองหิน อ.เม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยสามัญประจำปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิช poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานประเภททั่วไปเพื่อแต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานปร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
1 - 20 (ทั้งหมด 100 รายการ) 1 2 3 4 5