เทศบาลตำบลหนองหิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน หมู่ 5 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 4
เดือนนี้ 4,825
เดือนที่แล้ว 9,898
ทั้งหมด 48,271

group กองคลัง
(นางสาวคมขำ รู้เจน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวคมขำ รู้เจน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวศิริวรรณ สนิทพจน์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
(นางสาวศิริวรรณ สนิทพจน์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
(นางสาวนิตจนา ภารัง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวนิตจนา ภารัง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นายณัฐพล สำราญวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(นายณัฐพล สำราญวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(นางสาวลินดา หีบแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาวลินดา หีบแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
นางดวงตา แก่นสา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน
นางดวงตา แก่นสา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน