เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
play_arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองหินว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าขื่อเสนอข้อญัตติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALTIC CONCRETE จากโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองพุก หมู่ที่ 3 ถึง ถนนลาดยางบ้านหนองหินน้
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ร่างประกาศงานก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALTIC CONCRETE จากโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองพุก หมู่ที่ 3 ถึงถนนลาดยางบ้านหนองหินน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน ขนาดกว้า
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอบเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข่อย - เมืองแก้ว เทศบา
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่ 4 บ้านเมืองแก้ว จำนวน 4 ช่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม