เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
(นางดวงตา แก่นสา)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน
โทร : 087-2385295
(นายปรีชา วรรณพงศ์)
รองปลัดเทศบาล
โทร : 083-3852782