เทศบาลตำบลหนองหิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน หมู่ 5 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 71
เมื่อวาน 294
เดือนนี้ 2,132
เดือนที่แล้ว 5,002
ทั้งหมด 27,925

place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน รอปรับปรุง
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

รอปรับปรุง
place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองหิน

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้งอาณาเขต 
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองหิน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ตำบลหนองหิน อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสรวงไปทางทิศตะวันออก ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 13 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับตำบลอื่น ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ จดตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
ทิศใต้ จดตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
ทิศตะวันออก จดตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ
ทิศตะวันตก จดตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง 

1.2 สภาพทางภูมิศาสตร์
ตำบลหนองหิน มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 30,000 ไร่ คิดเป็น 48 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 20,000 ไร่ สภาพทางกายภาพเป็นที่ราบค่อนข้างสูงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา พื้นที่บางส่วนเป็นป่าธรรมชาติมีต้นไม้ใหญ่มากมาย และพื้นที่สวนสำหรับปลูกผัก 

1.3 เขตการปกครอง และจำนวนประชากร 
เขตเทศบาลตำบลหนองหิน มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่
ตารางแสดงสถิติประชากร / ครัวเรือนตำบลหนองหิน

เขตเทศบาลตำบลหนองหิน มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่
ตารางแสดงสถิติประชากร / ครัวเรือนตำบลหนองหิน
 
 เขตหมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้าน
ประชากร (คน)
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
 รวม
 
 
เขต 1
หมู่ที่ 4   บ้านเมืองแก้ว
447
459
906
243
หมู่ที่ 6   บ้านหนองหินน้อย
377
370
747
177
หมู่ที่ 9   บ้านดอนก่อ
112
121
233
62
หมู่ที่ 10   บ้านดอนงิ้ว
60
65
125
44
 
 
 
เขต 2
หมู่ที่ 2   บ้านข่อย
376
363
739
194
หมู่ที่ 1   บ้านหนองหิน
238
228
466
105
หมู่ที่ 5   บ้านป่าแถม
210
179
389
106
หมู่ที่ 3   บ้านหนองพุก
241
239
480
105
หมู่ที่ 7   บ้านดงเค็ง
187
189
376
56
หมู่ที่ 8   บ้านหนองเรือ
78
73
151
44
รวม
2,236
2,286
4,612
1,153
 
 

 

(เมื่อ: )

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองหิน

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้งอาณาเขต 
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองหิน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ตำบลหนองหิน อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสรวงไปทางทิศตะวันออก ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 13 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับตำบลอื่น ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ จดตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
ทิศใต้ จดตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
ทิศตะวันออก จดตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ
ทิศตะวันตก จดตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง 

1.2 สภาพทางภูมิศาสตร์
ตำบลหนองหิน มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 30,000 ไร่ คิดเป็น 48 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 20,000 ไร่ สภาพทางกายภาพเป็นที่ราบค่อนข้างสูงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา พื้นที่บางส่วนเป็นป่าธรรมชาติมีต้นไม้ใหญ่มากมาย และพื้นที่สวนสำหรับปลูกผัก 

1.3 เขตการปกครอง และจำนวนประชากร 
เขตเทศบาลตำบลหนองหิน มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่
ตารางแสดงสถิติประชากร / ครัวเรือนตำบลหนองหิน

เขตเทศบาลตำบลหนองหิน มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่
ตารางแสดงสถิติประชากร / ครัวเรือนตำบลหนองหิน
 
 เขตหมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้าน
ประชากร (คน)
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
 รวม
 
 
เขต 1
หมู่ที่ 4   บ้านเมืองแก้ว
447
459
906
243
หมู่ที่ 6   บ้านหนองหินน้อย
377
370
747
177
หมู่ที่ 9   บ้านดอนก่อ
112
121
233
62
หมู่ที่ 10   บ้านดอนงิ้ว
60
65
125
44
 
 
 
เขต 2
หมู่ที่ 2   บ้านข่อย
376
363
739
194
หมู่ที่ 1   บ้านหนองหิน
238
228
466
105
หมู่ที่ 5   บ้านป่าแถม
210
179
389
106
หมู่ที่ 3   บ้านหนองพุก
241
239
480
105
หมู่ที่ 7   บ้านดงเค็ง
187
189
376
56
หมู่ที่ 8   บ้านหนองเรือ
78
73
151
44
รวม
2,236
2,286
4,612
1,153
 
 

 

(เมื่อ: )

บุคลากรภายใน
place ผู้บริหารองค์กร
(นางดวงตา แก่นสา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
(นางดวงตา แก่นสา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน