messager
 
เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
info No Gift Policy
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล


ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้บริการประชาชนโดยเปิดให้บริการสายด่วน 1444 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวส


camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการรับซื้อขยะรีไซเคิล
การลงพื้นที่สำรวจติดตามการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นายดุสิต สุดชา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน เข้ารับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภารรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...
กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสมพงษ์ พูสี ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ...
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565
 
play_arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp