เทศบาลตำบลหนองหิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน หมู่ 5 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสี่แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถึงถนนคันทางวังอีผุย ระยะทาง 1,600 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.04 เมตร โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติคอนกรีต จากบ้านนายคำตา สุโพธิ์ ถึง บ้านนางแหวน พวงพันธ์ ระยะทาง 587 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.04 เมตร โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท๋์ติกคอนกรีต จากบ้านนางโหง ขันธุลา ถึงบ้าน นายล่วน พัฒโท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท๋์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสอน สุโพธิ์ ถึงบ้านนายสุนัน เศษบุปผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท๋์ติกคอนกรีต จากกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ถึงบ้านนางประหยัด พุกมาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.หนองหิน-ป่าแถม โดยวิธิเฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.หนองหิน-ป่าแถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 จากบ้านนายคำตัน ศรีมณี ถึงบ้านนางทองล้วน ไชยรัตน์ ช่วงที่2 จากถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสิ้นสุด ถึงบริเวณหนองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 รีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึก) จำนวน ๗ รายการ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้ทำน้ำเย็นแบบคว่ำ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ จากบ้านายนิพนธ์ แก่นสา ถึงบ้านนายพูนสวัสดิ์ แจ่มใส ช่วงที่ ๒ จากบ้านนาย สมพร นุชพิเรนทร์ ถึงบ้านนางสาวอำพร ไชยรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติคอนกรีต จากบ้านนายคำตา สุโพธิ์ ถึง บ้านนางแหวน พวงพันธ์ ระยะทาง 587 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.04 เมตร โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางบังอร ใหญ่ล้ำ ถึงบ้านนายพิมพ์พา สุดชา ตำบลหนองหิน กว้าง ๔ เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้าน หนองพุก ไปบ้านดอนก่อ ตำบลหนองหิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท๋์ติกคอนกรีต จากกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ถึงบ้านนางประหยัด พุกมาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท๋์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสุชาติ สุโพธิ์ ถึงบ้านนางคำเหลา โคตรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางบังอร ใหญ่ล้ำ ถึงบ้านนายพิมพ์พา สุดชา ตำบลหนองหิน กว้าง ๔ เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้าน หนองพุก ไปบ้านดอนก่อ ตำบลหนองหิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ จากบ้านายนิพนธ์ แก่นสา ถึงบ้านนายพูนสวัสดิ์ แจ่มใส ช่วงที่ ๒ จากบ้านนาย สมพร นุชพิเรนทร์ ถึงบ้านนางสาวอำพร ไชยรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท๋์ติกคอนกรีต จากกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ถึงบ้านนางประหยัด พุกมาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท๋์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสอน สุโพธิ์ ถึงบ้านนายสุนัน เศษบุปผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท๋์ติกคอนกรีต จากบ้านนางโหง ขันธุลา ถึงบ้าน นายล่วน พัฒโท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 จากบ้านนายคำตัน ศรีมณี ถึงบ้านนางทองล้วน ไชยรัตน์ ช่วงที่2 จากถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสิ้นสุด ถึงบริเวณหนองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท๋์ติกคอนกรีต จากกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ถึงบ้านนางประหยัด พุกมาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีต จากโรงงานผลิตน้ำดื่ม ถึงบ้านนายเสมียน สวนมอญ ตำบลหนองหิน กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสี่แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถึงถนนคันทางวังอีผุย ระยะทาง 1,600 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.04 เมตร โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท๋์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสุชาติ สุโพธิ์ ถึงบ้านนางคำเหลา โคตรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีต จากโรงงานผลิตน้ำดื่ม ถึงบ้านนายเสมียน สวนมอญ ตำบลหนองหิน กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมอาคารจอดรถ เทศบาลตำบลหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน-ป่าแถม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน-ป่าแถม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อายุ3-5ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน-ป่าแถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
1 - 50 (ทั้งหมด 279 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
1630947600 ผู้บริหารองค์กร
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
นางดวงตา แก่นสา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน
นางดวงตา แก่นสา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน