เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ประกาศ ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหินเป็นการชั่วคราว
รายละเอียด : เนื่องด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ได้มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด19 จึงทำให้บุคลากรหลายท่านเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แก่พี่น้องประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ จึงขอปิดสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหินเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2565
ผู้โพส : admin