messager
 
เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
การติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลหนองหิน ที่อยู่ หมู่ 5 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45220 โทร. 0-4350-1540 โทรสาร. 0-4350-1540 Page:เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด Email: nonghinroiet@hotmail.com เว็บไซต์ www.nonghinmuangsuangroiet.go.th
แผนที่หน่วยงาน