ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ถังพลาสติกและฝาปิด ขนาด 12 แกลลอน พร้อมพ่นข้อความ (-ถังขยะเปียก ทต.หนองหิน) พร้อมตัดก้นถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง