ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน นข 5075 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง