ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมดำเนินการตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมแซมบำรุงรักษารถ หมายเลขทะเบียน กค 5015 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง