ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ.9704 ร้อยเอ็ด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง