ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสี่แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถึงถนนคันทางวังอีผุย ระยะทาง 1,600 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.04 เมตร โดยวิธีคัดเลือก