ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมอาคารจอดรถ เทศบาลตำบลหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง