ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ สื่อสาระการเรียนรู้เรื่อง เรื่องธงชาติไทย ในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster)
รายละเอียด : ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" โดยจัดทำสื่อสาระการเรียนรู้ เรื่องธงชาติไทย ในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของธงชาติไทย ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธงชาติไทย ➡️➡️ในการนี้ เทศบาลตำบลหนองหิน จึงขอประชาสัมพันธ์ สื่อสาระการเรียนรู้เรื่อง เรื่องธงชาติไทย ในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด และอ่านเพิ่มเติมตามเอกสารท้ายประกาศนี้
ชื่อไฟล์ : QtnPdJsWed50252.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้