messager
 
เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
ได้ยินข่าวว่าจะมีการเปิดรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ คาดว่าจะเปิดวันที่ใด (19 เมษายน 2566) นายอุ้ย มูลมิรัตน์ วันที่ 27 เมษายน 2566
ขออนุญาตใช้เสียงตามงานที่จัดงานทำบุญ เอาเอกสารอะไรบ้าง มีค่าธรรมเนียนหรือไม่ค่ะ (19 เมษายน 2566) นางทองหยาด สุโพธิ์ สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสถานที่ ที่จะจัดงาน ค่าธรรมเนียม 12 บาท
ตอนนี้รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุหรือไม่คะ่ (19 เมษายน 2566) นางบัญฑิต เวียงฆ้อง ระยะเวลาลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 ช่วง ได้แก่ - ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 - ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2566
ตอบคำถามแล้ว 3 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: