เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลหนองหิน ขอความร่วมมือ ผู้ใช้บริการทุกท่าน ตอบแบบสำรวจ "ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
รายละเอียด : เพื่อเป็นแนวทางให้เทศบาลตำบลหนองหินนำไปพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง การให้บริการต่อประชาชนต่อไป ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 https://bit.ly/3JYhTZY
ผู้โพส : admin