เทศบาลตำบลหนองหิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน หมู่ 5 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 16
ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานในระดับจังหวัด ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2564
รายละเอียด : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางดวงตา แก่นสา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานในระดับจังหวัด ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ อำเภอเมืองสรวง บ้านเมืองแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหิน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
นางดวงตา แก่นสา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน
นางดวงตา แก่นสา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน