เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
รายละเอียด : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 อำเภอเมืองสรวงจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ วันบ้านข่อย
ผู้โพส : admin