เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
info การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันที่ 10 มี.ค. 2565 ประชุมประชาคมแผนชุมชน บ้านดอนงิ้ว ม. 10
วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายเปี๊ยก เวียงฆ้อง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน และนางสาวเสาวณีย์ วงศ์ธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ บ้านดอนงิ้ว หมู่ที่ 10 ต.หนองหิน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ภาพเข้าร่วมประชุม วันที่ 10 มี.ค. 2565


วันที่ 16 มี.ค. 2565 ประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 9
วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายเปี๊ยก เวียงฆ้อง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน และนางสาวเสาวณีย์ วงศ์ธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 9 ต.หนองหิน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ภาพเข้าร่วมประชุม วันที่ 16 มี.ค. 2565 บ้านดอนก่อ ม.9