เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ได้ยินข่าวว่าจะมีการเปิดรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ คาดว่าจะเปิดวันที่ใด

วันที่ 27 เมษายน 2566

(โดย:นายอุ้ย มูลมิรัตน์ เขียนเมื่อ:19 เมษายน 2566)

ขออนุญาตใช้เสียงตามงานที่จัดงานทำบุญ เอาเอกสารอะไรบ้าง มีค่าธรรมเนียนหรือไม่ค่ะ

สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสถานที่ ที่จะจัดงาน ค่าธรรมเนียม 12 บาท

(โดย:นางทองหยาด สุโพธิ์ เขียนเมื่อ:19 เมษายน 2566)

ตอนนี้รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุหรือไม่คะ่

ระยะเวลาลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 ช่วง ได้แก่ - ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 - ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2566

(โดย:นางบัญฑิต เวียงฆ้อง เขียนเมื่อ:19 เมษายน 2566)

3 รายการที่ดำเนินการแล้ว