เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด